Historik

Btv ett anrikt företag

Hjälpt företag och organisationer i över 30 år

Btv Nordic AB grundades 1983, då under namnet Btv beteendeträning AB.
Redan då som ett konsultföretag som bland annat genomförde säljträningar. De första uppdragen var utbildningar med framför allt SKF som kund. Säljarna fick utbildning och träning i allt från företagsekonomi till produktutveckling. Syftet var att förstå helheten, hur allt hänger ihop.
Btv var ett mycket innovativt företag som gärna införde nya grepp såsom videofilmade kundbesök, som senare analyserades ihop med säljaren. Cheferna fick en särskild utbildning så de kunde följa upp utsatta mål.
Btv arbetade med verkliga kunder under utbildningarna och över 40 sambesök genomfördes.
Kurt Lager var en påhittad person som fanns med i flera år i allt utbildningsmaterial. För att öka säljarnas förståelse, hur allt hänger ihop drog man paralleller mellan Kurts utmaningar på jobbet till vardagsproblemen med familjen och frun Ulla-Britt.
Utbildningar pågick i flera år och på flera SKF bolag.

2009 tog Mikael och Mats över företaget och har fortsatt att hålla samma höga profil på konsulterna.